Hírek

2014.01.23. Alternatív magyar őstörténet, avagy megdönthető-e a finnugor elmélet?      
A finnugor nyelvekkel közös mintegy 20-30 szóból lehetetlen levezetni a finnugor nyelvi és etnikai rokonságot - állítja Dr. Marácz László, az Amszterdami Egyetem professzora, aki a Magyar Hullám Társaság meghívásából tartott előadást a brüsszeli Magyar Házban.

Legalábbis kérdéseket vet fel nyelvünk finnugor eredetével kapcsolatban, hogy miközben a germán, szláv és latin nyelvcsaládok nyelveit beszélők többé-kevésbé megértik egymást, mi, magyarok egyik vélelmezett nyelvrokonunkkal sem tudunk kommunikálni. Az antropológiailag tőlünk igencsak eltérő manysi és hanti népek nyelvében fellelhető csekélyszámú nyelvi párhuzam inkább magyarázható a sztyeppei vándorlás időszakában történt érintkezéssel, mintsem valós rokonsággal.

A XIX. század közepe óta a hivatalos magyar tudományban dogmává merevedett finnugor rokonsággal szemben egyre több régészeti lelet, történelmi dokumentum és nyelvi párhuzam látszik igazolni a magyar nyelv és nép közép-ázsiai eredetét, és az egykor a kaukázusi előtérben élő - többnyire már beolvadt, eltörökösödött - lovas nomád népekkel (hun, avar, kabar, onogur, bolgár szabir, kazár) való szorosabb nyelvi, kulturális és etnikai kapcsolatát. Ez viszont új megvilágításba helyezi a magyar őstörténetet, a magyar nép ázsiai sztyeppékről a Kárpát-medencéig tartó vándorlásának időszakát is.

Marácz professzor elutasítja azt a hivatalos tudomány által hangoztatott tételt, miszerint a magyar nyelv szókészletét kizárólag más nyelvektől kölcsönözte volna. Ezzel szemben, a magyar nyelvre jellemző gyökrendszer nyelvünk ősi eredetét bizonyítja, melyek közül a Czuczor Gergely és Fogarasi János által 1862-1874 között kiadott A magyar nyelv szótára mintegy 2000-et azonosít. Eszerint szavaink valójában ragozott gyökök, és az ősi, egy-három hangból álló gyökök egy adott tulajdonságra, jellegzetességre utalnak. Például a K-R gyök alapja a kör, kerek, karima, karika, kerék, kerít, karaj, karéj, korong, kerül, kormány, kerget, kűr, stb. szavunknak, amelyekben a kerek tulajdonság a közös nevező.

A tudósok új generációjának feladata, hogy összegyűjtse és elemezze a Közép-Ázsiában, a Kaukázusban és a Közel-Keleten feltárt leleteket és forrásokat, és több tudományterületet érintő kutatással alátámasztott elmélettel kérdőjelezze meg a szibériai népekkel fennálló rokonságot. A kínai, arab, szanszkrit, perzsa, török és afgán források, a grúz és örmény irodalmi hagyomány, vagy az abház, cserkesz, csuvas mondavilág tanulmányozása valószínűleg közelebb vinne a magyarság kialakulásának megértéséhez és gyökerei feltárásához.


  Vissza1848-as megemlékezés Brüsszelben
2019. március 18.
A Magyar Néppárti Képviselőcsoport és a Magyar Hullám Társaság közös `48-as megemlékezése
56-os megemlékezés
2018. november 5.
56-os megemlékezés Brüsszelben
Emlékezés a márciusi ifjakra
2017. március 6.
1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés
e-mail:   
    jelentkezés
Amennyiben szeretne hírt kapni rendezvényeinkről, iratkozzon fel a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság levelezőlistájára!
  Adatvédelmi elveink
Copyright © 2009 Magyar Hullám, Brüsszel    |   Minden jog fenntartva!   |   Hozzáadás a kedvencekhez