Hírek

2015.06.17. Hálás vagyok Dan Bownnak      
Tusor Péter történész, egyetemi docens, az MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoportjának (http://institutumfraknoi.hu) vezetője szerint a Vatikáni Titkos Levéltár a magyar történelem szempontjából is páratlanul értékes és fontos forrásanyagokat őriz, amelynek feltárása és rendszerezése még évtizedekig munkát ad a kutatóknak.

A Magyar Hullám Társaság meghívására Brüsszelbe érkezett kutató hangsúlyozta, hogy a pápai levéltár, az Archivum Secretum Vaticanum elnevezésében a „titkos” kitétel nem valamiféle krimibe illő titokzatosságra utal, hanem annak privát jellegére, mivel az intézmény évszázadok óta a pápák magánarchívuma, amelyben a XI. század végétől Európáról, majd a földrajzi felfedezések után az egész világról találhatók dokumentumok azokról az államokról, amelyekkel a pápaság érintkezett. Tusor Péter nem bánja, hogy a filmipar és a bestsellerek misztikusnak ábrázolják ezt az egyébként hétköznapi – habár izgalmas, történelmi épületekben elhelyezett – intézményt, mert ezzel munkájukra is több figyelem irányul.

 

Az archívumot XIII. Leó pápa 1881-ben tette hozzáférhetővé a kutatók számára, amelyet a pápa egyházmegújító törekvése, a pozitivista gondolkodás térnyerése és a Szentszéket ért korabeli bírálatok indokoltak. Magyar tudósok a kezdetektől részt vettek a levéltári kutatásokban, ennek támogatására Fraknói Vilmos püspök 1895-ben megalapította a Római Magyar Történeti Intézetet. A kutatható állomány fokozatosan bővül, a legutóbbi, 2006-os bővítéskor 1939-ig vált hozzáférhetővé az állomány. A dokumentumok többek között az Államtitkárság és a nunciatúrák tevékenységének lenyomatai, ám a személyi döntések, például püspöki kinevezések, házasság-érvénytelenítések, érzékeny jellegük miatt továbbra sem kutathatók. Jelenleg az 1939-1958 közötti időszak rendszerezése folyik, amely Magyarország számára is kiemelten fontos, hiszen új források válnak elérhetővé hazánk és a Magyar Katolikus Egyház II. világháborúban betöltött szerepe, a magyarországi deportálások, az 1956-os forradalom, vagy a Mindszenty-per körülményeiről.

 

Magyar szempontból a legkorábbi anyagok XIII. századból származnak, és bár az 1222-ben kiadott II. András-féle Aranybullát nem sikerült megtalálni, IV. Béla idejéből több aranybullával ellátott okiratot találtak és Mátyás király korától számos dokumentum áll rendelkezésre a Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolatáról. Érdekes történelmi körülmény, hogy a Szentszék Velence után először Magyarországra küldött állandó követet, pápai nunciust a XV. században, amelyre az Oszmán Birodalom Magyar Királyságot és ezzel a keresztény Európát veszélyeztető terjeszkedése miatt került sor. Ennek köszönhetően a mohácsi vészt megelőző időszakról heti tudósítások állnak rendelkezésre a magyar viszonyokról, mindezt Fraknói már az 1880-as években publikálta.

 

 

Óriási anyagról van tehát szó, amely a magyar történelem, egyház- és kultúrtörténet szempontjából már eddig is szolgált és a jövőben is szolgálhat további meglepetésekkel. Egyfajta kultúrtörténeti versenyben is vagyunk a környező országok kutatóival, hiszen ha nem cselekszünk viszonylag gyorsan, fennáll a veszélye, hogy történeti okiratainkat előbb látjuk viszont határainkon túli gyűjtemények és a Kárpát-medencében élő más nemzetek önálló múltját megerősítő kiadványok részeként, mint a magyarság történelmét bemutató művekként. E munka újrakezdéséhez jelentős támogatást biztosít az MTA Lendület Programja, de a magyar vonatkozású források teljes feltárása indokolja az önálló római magyar történeti intézet újbóli felállítását és további pénzügyi források bevonását, tudomány és diplomácia összefogását.
  Vissza1848-as megemlékezés Brüsszelben
2020. március 16.
1848-as megemlékezés Brüsszelben 2020. március 16-án.
1848-as megemlékezés Brüsszelben
2019. március 18.
A Magyar Néppárti Képviselőcsoport és a Magyar Hullám Társaság közös `48-as megemlékezése
56-os megemlékezés
2018. november 5.
56-os megemlékezés Brüsszelben
e-mail:   
    jelentkezés
Amennyiben szeretne hírt kapni rendezvényeinkről, iratkozzon fel a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság levelezőlistájára!
  Adatvédelmi elveink
Copyright © 2009 Magyar Hullám, Brüsszel    |   Minden jog fenntartva!   |   Hozzáadás a kedvencekhez