Rendezvények

2009.03.19. Looking at EU enlargement 2004      
The Hanns-Seidel-Stiftung in cooperation with Magyar Hullám - Public Life and Cultural Society and the EPP-ED Group has the pleasure of inviting you to a Panel Discussion on: Taking stock and moving forward - Looking at EU enlargement 2004

Looking
Kemény szavak az EU-ról: Szájer József kritikája az európai intézményi rendszerről
 
2009. március 19.
 
A német Hanns Seidel Alapítvány és a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság szervezésében az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott országok képviselői tartottak konferenciát Brüsszelben EU-bővítés 2004 - Számvetés és Előretekintés címmel, 5 éves tagságuk eredményeinek értékeléséről a rendszerváltás huszadik évfordulójának tükrében.
 
 
Szájer József történelmi visszatekintéssel kezdte beszédét, melyben elmondta, hogy a vasfüggöny lebontásához vezető út első lépcsőfoka, a jól ismert 1989-es páneurópai piknik, teljes egészében a civil társadalom kezdeményezésére indult. Az európai állampolgárok ma is ugyanilyen jelentős szerepet kell, hogy játszanak a politika formálásában, ezért is fontos az EU-nak komolyabban venni a velük való párbeszédet, mely egyben az egyetlen esély támogatásuk megnyerésére, így az egyre mélyülő demokratikus deficit csökkentésére. Ehhez azonban egyetemes értékeken keresztül vezet az út, nem pusztán a gazdasági, pénzügyi érdekek mentén-, ahogy ezt sokszor Közép-Európa új EU-tagállamai érezhették az utóbbi időben. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre utalva Szájer József kifejtette, hogy az európai együttműködés alapgondolatát tekintve leginkább a házasság intézményéhez hasonlítható, hiszen elvárja a tagállamoktól, hogy "jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban" szolidaritást tanúsítsanak egymás iránt. Éppen ezért nem lenne korrekt magatartás, ha a mostani hullámvölgyben a nyugat-európai bankok elfordulnának, és nem támogatnák magyarországi leányvállalataikat. A szemlélet - mely pusztán piacként tekint az EU-ra és nem, mint a közös történelmi örökségre és európai értékekre épített, felelősségteljes intézményre - az, mely Szájer József szerint az Unió egyik legnagyobb problémáját jelenti, és egységét leginkább veszélyezteti.
Magyarország természetesen magának köszönheti jelenlegi kétségbeejtő gazdasági helyzetét, azonban hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy az európai intézmények nem állították meg a magyar kormányt éveken át tartó ámokfutásában, miközben a szakadék felé vezette az országot.
A magyar delegáció vezetőjének véleménye szerint a felelősség és az egyenlő elbánás hiányát mutatja az is, hogy míg egyes régi tagállamokkal az EU sok tekintetben megengedő, addig az újonnan érkezettekkel szemben mindig a legmagasabb mércét állítja fel, mely sokszor inkább kifogásként, mint valódi politikai megfontolásként érzékelhető.
A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság vetette fel a poszt-monitoring, vagyis az utólagos és folyamatos ellenőrzés gondolatát egyes tagállamok, majd az Unió egészének szintjén is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a csatlakozást megelőző időszakban lenne fontos az országok teljesítményének állandó figyelemmel követése, hanem felvételük után is, hogy elkerülhetőek legyenek a maihoz hasonló, kirívó esetek.
Az Európai Unió intézményrendszerével kapcsolatos, a Lisszaboni Szerződés életbelépésével megjelenő változások Szájer József szerint már régóta kívánatosak, hiszen nyilvánvaló, hogy számos területen sokkal erősebb EU-ra van szükség. A Szerződés célja egyben a döntéshozatali rendszer átláthatóbbá tétele, hogy olyan fontos kérdésekben, mint például a költségvetés, ne intézményközi megállapodások révén határozzanak, hanem kialakított jogi struktúrákat követve. Hozzátette, jogászként, számára különösen szembetűnő, hogy Brüsszel milyen gyakran nem tiszteli a saját maga által megalkotott jogi kereteket, illetve, hogy nem használja ki optimálisan a jelenleg is rendelkezésére álló lehetőségeket.
 
 
Vigh Katinka

A képen balról jobbra az előadók:
Miros³aw Broi³o, EU bővítési főosztály vezetője, Lengyel Köztársaság Állandó Képviselete az EU mellett
Dr. Jochen Bittner, újságíró, Die Zeit (moderált)
Amb. Sandra Kalniete, Lett parlamenti képviselő, volt külügyminiszter (Lettország)
Dr. Szájer József, Európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt frakciójának alelnöke
  Vissza1848-as megemlékezés Brüsszelben
2019. március 18.
A Magyar Néppárti Képviselőcsoport és a Magyar Hullám Társaság közös `48-as megemlékezése
56-os megemlékezés
2018. november 5.
56-os megemlékezés Brüsszelben
Emlékezés a márciusi ifjakra
2017. március 6.
1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés
e-mail:   
    jelentkezés
Amennyiben szeretne hírt kapni rendezvényeinkről, iratkozzon fel a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság levelezőlistájára!
  Adatvédelmi elveink
Copyright © 2009 Magyar Hullám, Brüsszel    |   Minden jog fenntartva!   |   Hozzáadás a kedvencekhez